Onsdag 8 september får du som är medlem i Svensk biblioteksförening en inbjudan att delta i vår medlemsundersökning. Vi hoppas att du tar chansen att påverka din förening!

Med några års mellanrum genomför Svensk biblioteksförening en medlemsundersökning där samtliga medlemmar bjuds in att dela sina åsikter kring föreningen och dess arbete. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2018.

På onsdag 8 september får samtliga föreningens medlemmar tillgång till enkäten via e-post. Om du efter 8 september inte fått enkäten, eller har tekniska frågor kring den, kontakta vår leverantör Enkätfabriken på telefon 020-12 10 28 eller via e-post support@enkatfabriken.se.

Medlemsundersökningen är helt anonym, och inga svar kan härledas till enskilda personer.

Ett stort tack på förhand för att du deltar!