Ett av inslagen under IFLA-WLIC är utdelningen av priset ” Public library of the year”. Priset går till det folkbibliotek som bäst kombinerar funktionell arkitektur med kreativa lösningar, digital utveckling och lokal kultur. Finska Oodi mottog priset under applåder och hejarop från en hel bransch.

Finland har arbetet länge och medvetet för att skapa en byggnad som är anpassad till dagens biblioteksverksamhet, samtidigt som byggnaden utgör en arkitektonisk manifestation av samhällets och individens nytta av biblioteksverksamhet. I Helsingfors presenteras det nya biblioteket med stolthet av såväl politiker som användare. Symboliken i att placera byggnaden mellan ett öppet torg – där många demonstrationer startar ­– och parlamentet är magnifik.

I mars nästa år öppnar Deichmanske biblioteket i Oslo och enbart projekteringen av bygget presenteras med samma stolthet som av Helsingforsarna. Först ut av de nordiska länderna var annars Danmark, som presenterade sin idé om ett nytt modernt bibliotek i Aarhus till kulturhuvudstadsåret 2017.

Var finns den stoltheten i Sverige? Jag efterlyser en medvetenhet hos beslutsfattare om betydelsen av bibliotek, all den verksamhet som sker där, och vikten av att vara stolt över detta.

Sverige delar ut nobelpris i litteratur, vi delar ut ett viktigt barnlitteraturpris till Astrid Lindgrens minne – ALMA-priset, vi har en framgångsrik export av litteratur, inte minst deckare, och vi har en bibliotekssektor som ligger i framkant i världen. Sveriges alla folkbibliotek utgör ett fint nätverk av tillgång till litteratur, möten och information. I samklang med detta har vi universitetsbibliotek, specialbibliotek, medicinska bibliotek, skolbibliotek. En organisation som byggts upp för att stötta läsande och lärande genom hela livet.

Precis innan man går ut i ankomsthallen på Arlanda är det en stor bild på Asplundhuset, Stockholms stadsbibliotek. Det är en fantastisk byggnad och monument över den tidens bildningssträvanden. Men är det inte dags att bygga för framtiden?

Det är hög tid att ta ett nationellt ansvar för en manifestation av bibliotek och dess betydelse för en kunskapsnation som Sverige. Jag vill se ett stort välkomnande bibliotek, byggt efter dagens användares behov, och som en manifestation för ett kunskapssverige byggt på bildning.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening