Nu har Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek kommit med en guide om och för skolbibliotek.

Som kommunpolitiker eller skolledare är det inte alltid självklart att känna till varför en skola ska ha ett eget bibliotek. Räcker det inte att det finns ett folkbibliotek i närheten? Eller, varför kan inte fyllda bokhyllor i klassrummen räknas som skolbibliotek? ”Därför behövs skolbibliotek! En guide” är till för att räta ut dessa frågetecken, och ge svar på hur ett skolbibliotek bidrar till elevernas läranderesultat och skolans framgång.

– Jag vill tacka arbetsgruppen inom Expertnätverket för skolbibliotek för deras engagemang och arbete med guiden. Vi får stor nytta av den i våra möten med politiker, inte bara på Skolriksdagen, utan även i andra sammanhang. Nätverket arbetar också med att ta fram en utförligare guide för de som är nya som skolbibliotekarier. Den ser jag också fram emot att läsa, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening och ansvarig för skolbiblioteksfrågan på kansliet.

Läs guiden här