”Genom vetenskap främjas hållbar utveckling, innovation, kritiskt tänkande, förståelse för samhället och vår omvärld. Vi måste alla våga utmana oss själva och det vi tror att vi vet. Det sker när ny kunskap utvecklas och diskuteras på saklig grund. Det kännetecknar det demokratiska samhälle som vi vill värna och vara en aktiv del av.” Det skriver bland annat Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, tillsammans med 60 andra i en debattartikel som idag publiceras på SVT Opinion.

I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen. I Sverige hålls manifestationen – March for Science – i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.
Vi, som företräder forskning, civilsamhället, företag och medier, gör det i förhoppning om att March for Science blir ett viktigt steg för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället.

Här kan du läsa hela debattartikeln!