I höst är det dags igen för Mötesplats Profession – Forskning, konferensen där forskare, praktiker och studenter träffas och delar kunskap och erfarenhet. Till skillnad från 2018 knyts konferensen i år ihop med ett tema. Umeå universitet står värd, och datum att skriva ner är 4–5 november.

Jenny Nilsson, utredare vid Svensk biblioteksförenings kansli, har nyligen träffat programkommittén på plats i Umeå:
– Vi ser fram emot en spännande konferens där temat blir ”Bildning i en digital tid?”. Det är ett brett ämne som vi tror berör mycket av det som är aktuellt på biblioteken, som ”Digitalt först” och andra sätt att arbeta med medie- och informationskunnighet. Vi hoppas på många spännande papers.

Under våren kommer vi att utlysa call for abstracts, där forskare, bibliotekspersonal och studenter får skicka in förslag till papers som presenteras under konferensen. Förutom paperseminarier kommer programmet också att bjuda på ett antal föreläsningar. Innehållet i programmet presenteras på Svensk biblioteksförenings webbplats under våren.

Svensk biblioteksförening arrangerar Mötesplats Profession–Forskning 2020 i samarbete med Umeå universitet och Högskolan i Borås.

Programkommitté:
Per Wisselgren, Umeå universitet
Helen Andersson, Umeå universitet
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
Maria Ringbo, Högskolan i Borås
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening