Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma David Scheutz som jobbar som bibliotekarie på Konstfacks bibliotek.

På biblioteket jobbar Scheutz med bland annat undervisning i informationssökning, stöd till studenter med läsnedsättning, bibliotekets forskarstöd och Konstfacks publikationsdatabas DiVA.

Hur länge har du varit medlem?
– Inte så länge. Jag blev medlem under hösten 2023, genom min arbetsplats som är institutionell medlem i föreningen.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Jag noterade att höstens nätverksträff med Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt innehöll flera intressanta punkter som berör mitt jobb, såsom bilder och upphovsrätt samt ”Creative Commons” och forskningspublikationer. För att kunna delta i mötet blev jag medlem.

Vilken är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– Det händer många olika saker på biblioteket och det är svårt att peka ut en fråga som den viktigaste. Något roligt, som ligger framför oss, hänger ihop med att Konstfack relativt nyligen fått examensrättigheter på forskarnivå, och kan börja examinera sina egna doktorander. Biblioteket är involverat i detta bland annat när det gäller rutiner för spikning av avhandlingar, elektroniskt i vår publikationsdatabas DiVA, men också genom att vi planerar att hålla fysisk spikning i biblioteket. Att utforma rutiner för detta, spikningsceremoni, spikbräda med mera, är ett av de projekt vi kommer att arbeta med under våren.

Vad gör du på fritiden?
– På fritiden sysslar jag gärna med musik; jag skriver låtar och spelar bas i mitt band, The Condensed Matter Mystics, och jag har ett musikprojekt tillsammans med en kollega på jobbet, The Exploding Breakfast Society. Annars tycker jag om att gå ut och äta god mat eller se en utställning tillsammans med min fru.