Collijn-priset är föreningens utmärkelse till en studentuppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap. Nu är årets nomineringar klara.

Collijn-priset delas ut till den/de student/er som under det föregående året skrivit den bästa uppsatsen om minst 10 poäng inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.

I år har följande studenters uppsatser nominerats av respektive lärosäte:

Högskolan i Borås

Hannes Koort, Project Publizebra.se: Development of a user-centered special digital library service for self-publishing authors in Sweden

Anna Hallpers, Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta – Om synen på digitalisering och det digitala imperativet

Lunds universitet

Christoffer Tööj och Anja Ödman, Kartläggning av ett tvärvetenskapligt forskningsproblem – en studie av forskningsproduktionen inom OCD med hjälp av bibliometri

Zakayo Kjellström, Black Open Access in Sweden – A study on the perceptions on and usage of illicit repositories of academic documents

Umeå universitet

Cissi Jansson och Linn Ottosson Malmros, Att synliggöra informationsarbete: Doktoranders informationsarbete i en skogsvetenskaplig domän

Vem som vinner avgörs av juryn, som består av:
Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek, ordförande
Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek
Pablo Tapia Lagunas, Malmö universitetsbibliotek
Karin Ljungklint, Chalmers bibliotek