Fem bibliotek är slutkandidater till fackförbundet DIK:s utmärkelse Årets bibliotek, som i år går under temat inkludering. Vinnaren presenteras på Bokmässan i september. Vi har pratat med riksbibliotekarien Karin Grönvall, som ingår i juryn, om årets nomineringar.

I år är följande fem bibliotek nominerade till utmärkelsen: Mångspråksbiblioteket, Vaggeryds bibliotek, Hultsfreds bibliotek, Ljusdals bibliotek och Internationella biblioteket på Kungsholmens bibliotek.

Vad har varit svårast i processen att nominera bibliotek till utmärkelsen?
– Att det finns så många fantastiska bibliotek i Sverige! Utifrån alla de nomineringar som kommit in till DIK så har vi utifrån årets tema diskuterat oss fram till fem bibliotek som vi vill titta närmare på.

Årets tema är inkludering. Vilka kriterier tittar du särskilt mycket på utifrån det temat?
– Vi ger biblioteken möjlighet att tolka temat i sin kontext. Inkludering är en viktig grund för all biblioteksverksamhet och med stöd i lagen om att biblioteken är till för alla. Jag försöker skapa mig en bild av hur systematiskt biblioteken arbetar med inkludering, hur det konkretiseras och vilka målgrupper som de siktar in sig på. Samarbeten och förankring i lokalsamhället ger ofta stöd i inkluderingsarbetet.

Samtliga jurymedlemmar har väldigt olika bakgrunder: från författare till skådespelare och folkbildare. Hur har det varit att arbeta tillsammans med juryn?
– Juryns olika perspektiv och utgångspunkter är dess absoluta styrka. I och med att vi kommer in med olika förkunskaper och erfarenheter så lägger vi märke till lite olika saker och får spännande diskussioner där vi kan vända och vrida tillsammans.

Varför är utmärkelsen viktig enligt dig?
– Framförallt för att den uppmärksammar biblioteken och den kraft de utgör i samhället. De nominerade biblioteken inspireras och kan inspirera andra.

Foto: Jann Lipka.