– Jag blev oerhört glad och stolt över att få dela det här priset med mina fantastiska, engagerade medarbetare. Och det är väldigt roligt och peppande att verksamheten på ett litet folkbibliotek i en av Sveriges minsta kommuner uppmärksammas som en inspirationskälla, säger Christine Åström som är biblioteks- och kulturchef i Ydre kommun i södra Östergötland.

Vad driver dig i ditt arbete som bibliotekarie?
– I Ydre har jag drivits av att skapa delaktighet och bygga personliga relationer med alla jag möter genom bibliotekets verksamhet; barn, unga, vuxna och seniorer. Att synas i många olika sammanhang och att på ett prestigelöst sätt sprida läslust genom att bjuda på mig själv och våga pröva nya vägar. Vi har arbetat intensivt med att utveckla verksamheten för barn- och unga genom inkludering och utåtriktat arbete. Jag har stark tilltro till folkbiblioteket som kreativ mötesplats och demokratisk arena i lokalsamhället.

Vilka frågor inom folkbiblioteksområdet ser du som viktigast just nu?
– Frågor som rör demokrati och läsfrämjande ligger mig varmt om hjärtat men jag är också intresserad av hur folkbiblioteken kan bli bättre på att kommunicera och marknadsföra sin verksamhet och sina tjänster.

Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela Bengt Hjelmqvist pris 2022 till Christine Åström, Josefine Molinder, Gunborg (Kicki) Samuelsson, Els-Marie Larsson och Maria Björnsdotter för deras arbete på folkbiblioteken i Ydre kommun. Ydre är en av landets minsta kommuner, vilket kan medföra vissa utmaningar. Trots eller kanske tack vare detta, har Christine med personal lyckats arbeta upp Ydre bibliotek till att vara en betydelsefull verksamhet för alla åldrar. De jobbar i barnkonventionens anda, ser behoven och tar sig an sitt uppdrag med glimten i ögat. Med glädje och lekfullhet bjuder de in, men går framför allt ut till och samverkar med kommuninvånarna och lokala aktörer. De skapar personliga möten och relationer till barn och vuxna och gör dem delaktiga. Med sitt engagemang och sin kunskap är Ydre bibliotek en förebild och en inspirationskälla för andra folkbibliotek i Sverige.