Som medlem i Svensk biblioteksförening, enskild eller anställd hos institutionella medlemmar, kan du söka resestipendium för att delta i IFLA:s eller liknande internationell biblioteksorganisations arbete under 2024.

Kriterierna är att du aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLA:s eller annan internationell biblioteksorganisations arbete, och inte kan få hela resekostnaden betald på annat sätt. Nu har kansliet fattat beslut om årets resestipendier för internationellt engagemang.

Vi säger grattis till:

  • Anette Mjöberg (IFLA) 
  • Anna Isaksson (IFLA) 
  • Anya Feltreuter (IFLA) 
  • Catharina Isberg (IFLA) 
  • Inger Nilsson (IFLA) 
  • Ingrid Källström (IBBY) 
  • Karin Byström (IFLA) 
  • Lotta Haglund (EAHIL) 
  • Martin Memet Könick (IFLA) 
  • Peter Björkman (IFLA)