Biblioteket i Oxie, Malmö, som är institutionella medlemmar, är en av 32 romska läsambassader i Sverige. På biblioteket har de gemensamma sagostunder för stora och små på romska. Vi har pratat med Florida Pavlovska, som jobbar på biblioteket, om de gemensamma sagostunderna.

Pavlovska är själv rom och jobbar med barnverksamheten på biblioteket i Oxie som biblioteksassistent och romsk läsambassad tillsammans med Lena Sjunnesson.

– Jag anser att de gemensamma sagostunderna behövs för att stärka det romska språket, och den romska gemenskapen. Det är viktigt att inkludera även romer i bokvärlden och samtidigt visa att det romska språket är viktigt för de unga, säger Pavlovska.

Malmö har Sveriges största romska befolkning och många bor just i Oxie i södra Malmö. Hösten 2019 såg biblioteket att tidigare läsambassadören Bagir Kwiek bjöd in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet var att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Totalt utsågs 32 läsambassader.

– I vårt uppdrag som romsk läsambassad började vi med att se över vårt bestånd med böcker och köpte in det vi kunde hitta av och med romer, böcker både på de olika romska varieteterna och på svenska. Vi har även arrangemang för barn, vuxna och hela familjen, säger Pavlovska.

Det bästa med att vara romsk läsambassadör är att man får möjligheten att göra olika roliga aktiviteter med romer, menar Pavlovska.

– Det är fantastiskt att få skapa relationer och viktigast av allt är det viktiga syftet att sprida kunskap om romer samt vara en inspiration. Barnen blir jätteglada och tycker det är roligt när jag säger vissa ord på romska, för att vissa ord som blir översätta till romska låter väldigt kul, något som ger föräldrarna ett gott skratt. Jag får alltid allas uppmärksamhet direkt när jag börjar berätta sagan, alla orden som de får höra på just sitt eget språk betyder väldigt mycket för dem, det såg jag på deras reaktioner och glädje som spred sig i hela berättarrummet, säger hon.

Det romska språket består av många olika varieteter. I Sverige finns det flera olika romska grupper och varieteter representerade. I Oxie talar många lovari men Pavlovska berättar att det fins en del böcker på varieteterna arli, kalderasch och gurbeti, men just lovari finns det inte många böcker.

– Förlagen anser att efterfrågan på böcker på de olika varieteterna är så liten, så de tycker inte att det finns någon ekonomi i det, säger Pavlovska.

Bristen på böcker innebär att hon själv översätter sagorna till lovari.

– Jag väljer en bok tillsammans med mina kollegor och därefter lägger jag ner en massa tid på översättning. Efter att vi har läst färdigt sagan, på både svenska och romska, går vi till ett annat rum för att pyssla utifrån bokens tema och jag bjuder på en god fika som jag oftast har bakat själv. Det uppskattas såklart av både barnen och deras föräldrar. Efter varje sagostund längtar de till nästa tillfälle. Jag har även märkt att både barnen och vuxna känner sig trygga för att jag jobbar på biblioteket och är bakom disken, säger hon.

Hur tycker du att kunskapen om de romska språken är i Sverige?
– Jag tycket att det har blivit bättre men behöver ändå utvecklas mer, säger Pavlovska.