Rosendalsskolans årskurs 4B i Skäggetorp har vunnit Sveriges största lästävling, ”Den stora läsutmaningen” 2023. Vi har pratat med Birgül Özbaris, bibliotekarie på skolans fokusbibliotek.

Glädjen är stor i 4B som under höstterminen läste hela 2283 timmar tillsammans och därmed vann den återkommande tävlingen för landets fjärdeklassare. Vinsten innebär att hela klassen bjuds på en resa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Hela 2816 klasser deltog i utmaningen.

– Det är en fantastisk känsla att vinna “Den stora läsutmaningen”! Det är ett bevis på att vårt hårda arbete har lönat sig och att vi har lyckats skapa en läsmiljö som är rolig och inspirerande för eleverna. Vi är mycket stolta över våra elever och deras prestationer, säger Özbaris.

Hur har ni arbetat med läsandet under tävlingsperioden?
– Under tävlingsperioden har vi arbetat med att skapa en läsmiljö som är rolig och inspirerande för eleverna. Vi har uppmuntrat eleverna att läsa böcker som de själva tycker är intressanta och som passar deras läsförmåga. Vi har också haft olika aktiviteter som har gjort läsandet mer spännande, till exempel bokcirklar och bokquiz, svarar hon.

Vad har varit roligast med utmaningen?
– Det roligaste med utmaningen har varit att se hur engagerade eleverna har varit i läsningen. De har verkligen tagit tävlingen på allvar och har läst massor av böcker. Det har också varit kul att se hur eleverna har hjälpt varandra att hitta bra böcker att läsa, berättar Özbaris.

Har det varit några utmaningar med tävlingen?
– En utmaning med tävlingen har varit att hålla motivationen uppe hos eleverna under hela tävlingsperioden. Vi har försökt att göra läsandet så roligt som möjligt för eleverna, men det är ändå svårt att hålla motivationen uppe under en så lång period, svarar Özbaris.

Vilka reaktioner har ni fått på utmaningen?
– Många av våra kollegor gratulerade oss. Vår vinst gav många lärare entusiasmen att delta i tävlingen nästa gång. Vi tillfrågas specifikt vilken typ av tempo vi arbetar i, för sådant arbete kräver konstant tempo. Det är väldigt svårt att hålla elevernas läsintresse på en viss nivå. Men vi gjorde det, säger hon.

Hur kommer ni att jobba med läsfrämjande framöver?
– Vi kommer att fortsätta att jobba med läsfrämjande på skolan. Vi har ett väl fungerande skolbibliotek. Jag läser mycket och delar det jag läser med eleverna. När jag berättar om böckerna jag läser blir de väldigt intresserade och lånar boken. Efter att ha läst den kommer de tillbaka och vill ha mer. På så sätt har jag etablerat ett mycket bra band med eleverna och kommer att fortsätta med det. Som skolbibliotekarie utvecklar jag nya idéer och studier för att förbättra läsvanorna. Jag har alltid bokcirklar för mellanstadiet och jag arbetar även med återberättande texter. Jag arbetar med läsförståelseteknik med olika läsrelaterade evenemang. Det är viktigt att skapa en läskultur i skolan och uppmuntra eleverna att läsa för nöjes skull, berättar Özbaris.

Foto: t.v. genrebild, Unsplash, t.h. bild på Birgül Özbaris.