Under torsdagen på Bokmässan 2023 arrangerade Svenska Unescorådet seminariet ”De tystade rösternas arena – om förbjuden kultur”. Medverkade gjorde bland annat Silvia Ernhagen, generalsekreterare hos Svensk biblioteksförening.

I panelen satt även Kerstin Almegård, ordförande för Svenska PEN och Emelie Ive, chef för Dawit Isaak-biblioteket. Samtalsledare var Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Saminariet inleddes med att samtalsledaren Johansson lyfte frågan gällande hur panelen såg på yttrandefrihetens utveckling i världen.

– I världen i stort ser det tyvärr dystert ut då det har stramats åt och i många länder har flera tvingats till tystnad. Det finns anledningar till det, det sveper repressiva vindar över världen och en annan anledning är digitaliseringen då det gör det enklare att systematiskt komma åt och sprida hat och hot, säger Almegård.

Sedan övergick samtalet till USA och det som händer där med förbjuden litteratur. Johansson berättade att politikerna där har allt mer lagt sig i bibliotekens och bibliotekariernas jobb. Johansson frågade om det som händer i USA också är på väg till Sverige, då berättade Ernhagen om DIK:s rapport om biblioteken där 28 procent av folkbibliotekarierna under de senaste två åren upplevt att politiker eller allmänhet försökt påverka vilka böcker som ska finnas på biblioteket eller vilken verksamhet som genomförs.

– Det är viktigt att komma ihåg vad bibliotekens grunduppdrag är, att det bland annat är en plats för fri åsiktsbildning och en demokratisk plats där alla är välkomna, säger Ernhagen.

Hon fortsatte med att berätta att det är viktigt att prata om dessa frågor och sprida en positiv bild av biblioteken. Ernhagen fortsatte med att berätta att många använder argumentet ”vi måste skydda barnen” när de lägger fram varför viss litteratur bör förbjudas.

– Vi har pratat om att vända på det argumentet och säga att barn har rätt till information och rätt till bredd på böcker i biblioteken och att det är bibliotekariernas roll att ta fram böcker till målgruppen. Vi måste komma ihåg att de är utbildade till det och jobbar hårt för att få ett så bra och brett urval som möjligt på biblioteken, sa Erhagen.

Hon fortsatte att betona att det är viktigt att allmänheten förstår bibliotekens och bibliotekariernas roll. Men att det också är viktigt med modiga politiker som säger ifrån när en politikerkollega kommer för nära.

Sedan berättade om Dawit Isaak-bibliotekets chef om deras uppdrag, att de dels är en fristad för fysiska personer men också för deras produktioner.

– Det är oftast deras produktion, alltså deras böcker som har satt dem i fara och det finns inte något bibliotek i världen som har tagit hand om böcker som har förbjudits. Vi har tagit den rollen, att vara kunskapsbank för andra bibliotek och allmänheten att ge dem en massa böcker som förbjudits, sa Ive.

Seminariet avslutades med att Svensk Unescopriset delades ut, i år gick det till Dawit Isaak-biblioteket som blev både glada och stolta. Priset delas ut till en aktör som gjort avtryck på yttrandefrihetsområdet.