Genom ett pilotprojekt undersöker Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg UX-processer på bibliotek. Förhoppningen är att komma närmare användarna och därigenom driva biblioteksutvecklingen framåt.

Pilotprojektet  involverar i nuläget två bibliotek: Karlskrona stadsbibliotek och Åseda bibliotek. ”UX” står för User Experience, användarupplevelse på svenska. Vi har pratat med Anna Persson och Lisa Elmers, som båda jobbar som verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och är medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Vilket är syftet med pilotprojektet?
– Vi har under flera år arbetat med UX och UX-processer. Redan innan pandemiåren hade vi börjat jobba med en digital kurs som handlade om att prova på UX-metoder i folkbibliotekssammanhang, en känna-på-kurs. Förra året gjorde vi en utvecklarkurs som följde deltagarna från fråga till prototyp. Nu vill vi se hur UX-processer kan se ut på biblioteken i skarpt läge. Det handlar också om att vi ska se hur våra roller som handledare kan se ut.

Varför har ni valt att fokusera på just UX-processer?
– Med UX-processer får vi syn på användarnas behov, och att användarna får vara med och driva biblioteksutvecklingen framåt tycker vi i superviktigt. Det är så pass viktigt att vi anser att det handlar om ifall biblioteken kommer att vara relevanta framöver eller inte.

Kan ni berätta om aktiviteterna på respektive bibliotek?
– Vi skickade innan jul ut en förfrågan till alla biblioteken i Blekinge Kronoberg om de ville vara med och bli pilotbibliotek. Vi fick två svar. Ett från Karlskrona som ville arbeta med det allra första kundmötet, hur det går till att få ett lånekort och hur bibliotekspersonalen jobbar i den situationen. De jobbar med en fokusgrupp som består av användare i många olika åldrar och med olika bakgrunder. I Uppvidinge handlar det om att de vill göra om biblioteket i Åseda och hur man kan ta in användarna i den processen.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är med och stödjer projekten i bland annat upplägg eller som bollplank. Förhoppningen är att pilotprojektet blir klart senast i december i år och att biblioteken genom pilotprojektet hittar sätt att arbeta vidare med UX, både som metoder och som förhållningssätt. Duon hoppas också på att de som handledare hittar metoder för hur de kan jobba vidare med andra bibliotek i deras område.

Vad har ni fått för reaktioner på pilotprojektet hittills?
– Än så länge bara positiva! Det finns en stor längtan efter att jobba närmare besökarna. I Karlskrona har man redan haft den första träffen med sin fokusgrupp och det var en hel del nya insikter man fick i det mötet.