Den 8–9 maj arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Region Skåne ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Inför mötet har de nordiska biblioteksföreningarna skrivit en debattartikel som idag publicerats i Dagens Samhälle.

Toppmötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018 och medverkar gör bland annat de nordiska kulturministrarna. Inför mötet har de nordiska biblioteksföreningarna skrivit en debattartikel för att spela in bibliotekens unika roll för att ge alla tillgång till kunskap och information, samt betona vikten av dem som mötesplats och lokal arena för demokrati och inkludering.

Du kan läsa hela artikeln på Dagens Samhälles webbplats (nytt fönster)