Idag publicerar vi del 2 i vår digitala posterutställning, med ett bidrag från Biblioteksvännerna i Biskopsgården.

Biblioteksvännerna i Biskopsgården presenterar bland annat sitt arbete såhär: ”Biblioteksvännerna utvecklar och förverkligar idéer, skapar nätverk och social sammanhållning i samarbete med boende i Biskopsgården, biblioteket, det lokala föreningslivet, studieförbund, folkhögskolor, universitet och stadsdelsförvaltning. Tillsammans arbetar vi för ett inkluderande och hållbart samhälle där det mångspråkiga biblioteket fungerar som dörröppnare.”

Till den digitala postertutställningen