Idag publicerar vi det tredje bidraget i vår digitala posterutställning om de globala målen. Bidraget kommer från Borås Stad i samarbete med Högskolan i Borås.

Projektet ”Välfärdsbibblan” handlar om välfärdsteknik i biblioteksmodell, där Borås Stad i samarbete med Högskolan i Borås vill utforska om de kan bidra till att lösa den såkallade ”implementeringsparadoxen” och bidra till att medborgarna får kunskap om välfärdsteknik som kan vara dem till glädje och nytta.

Till den digitala posterutställningen