Biblioteksdagarna 2017 arrangeras i Växjö 9 – 11 maj. Under det senaste året har biblioteken jobbat intensivt och initierat med verksamhet riktad till och tillsammans med nyanlända. Särskilda medel har tillförts i form av projektmedel från kulturrådet och inom föreningen har ett expertnätverk för bibliotekens arbete med nyanlända skapats. Vi vill på biblioteksdagarna gärna visa upp detta arbete som pågått på många olika bibliotek.

Ditt bibliotek inbjuds att delta i en affischutställning under Biblioteksdagarna. Ni får plats att sätta upp en eller flera affischer. Det är gratis att ställa ut en affisch men om man vill vara med på konferensen får man anmäla sig som deltagare och betala deltagaravgift. Under pauser och lunchtid ser vi gärna att någon från ert bibliotek finns på plats vid utställningen och kan berätta mer om ert arbete för nyfikna kollegor.

Skicka er anmälan till affischutställningen via mail till Maria Nyman senast 15 april. Hör gärna av er om ni har frågor!