Delta i #1lib1ref-kampanjen och bidra till Wikipedia som kvalitetssäkrad kanal för information.

#1lib1ref (”one librarian, one reference”) bygger på att personal inom biblioteksväsendet ger mikrobidrag till Wikipedia i form av källhänvisningar till trovärdiga källor där sådana saknas. 2017 var första året då svenska bibliotek deltog, och i år pågår kampanjen från 15 januari till 3 februari. Genom att anmäla intresse för att delta i kampanjen får ditt bibliotek kontakt med Wikimedia Sverige som kan stödja lokala aktiviteter på olika sätt. Under 2017 gjordes 40 redigeringar med hashtaggen #1ib1ref i redigeringskommentaren, och hittills under årets kampanj har 32 redigeringar skett på svenska Wikipedia.

– Vi hoppas att många bibliotekarier medverkar i kampanjen. Bibliotekariernas kompetens i medie- och informationskunnighet och källkritik kommer verkligen till stor nytta i det här projektet, med tanke på hur många användare Wikipedia har världen över. De kan bidra till att Wikipedia fortsätter att vara – och blir en ännu bättre – kvalitetssäkrad kanal för information och kunskap, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Mer information och länk till anmälan på Wikimedia Sveriges webbplats (nytt fönster)