Nu kommer nästa steg i IFLAs arbete med en global vision. Delta du också!

Under 2017 började IFLA arbetet med att ta fram en gemensam, internationell biblioteksvision. I augusti 2017 öppnade en webbenkät som fick 22 000 svar i 213 länder, och utöver detta genomfördes också sex regionala workshops och hundratals diskussioner i andra forum. Ur detta formades IFLA Global Vision Report Summary, som släpptes i mars 2018 och som identifierar tio möjligheter att ta itu med gemensamma utmaningar.

Nu behöver IFLA återigen dina idéer för att göra dessa möjligheter till verklighet, genom plattformen ”Global Vision Ideas Store”. Skicka in dina förslag på konkreta sätt att uppfylla IFLA Global Vision, och därigenom hjälpa till att definiera den nya IFLA-strategin.

Skicka in dina idéer via den här länken senast 31 oktober 2018:
IFLA Global Vision Ideas Store (nytt fönster)