Under Branschdagarna 17–19 maj arrangerar vi en videoutställning. Välkommen att anmäla ditt bidrag senast 31 mars!

Nu bjuder vi in dig att medverka i en utställning under våra digitala branschdagar, där vi vill se bidrag i form av rörlig media. Vi vet att det under pandemin har ställts nya krav på digital verksamhet från bibliotek, och vi vet också att många av er har nya kunskaper och erfarenheter inom till exempel videoproduktion. Därför tycker vi att det just i år vore extra roligt att skapa ett forum där detta får ta plats och visas upp.

Inom ramen för rörlig media får ni på valfritt sätt dela med er av ert arbete, oavsett om det handlar om nyvunna digitala kunskaper, eller något helt annat ni arbetat med och vill berätta om. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet för er som ställer ut att ha videosamtal eller chatta med besökarna. Utställningen kommer att finnas tillgänglig under konferensens alla tre dagar.

Några förslag på innehåll:
  • något ni lärt er av att arbeta under pandemin, och hur ni kommer att vidareutveckla det framöver
  • hur ni gör ”omstart”
  • något ni lyckats eller misslyckats med som andra kan dra lärdom av
  • en bra idé som kanske inte är förverkligad men som är värd att sprida vidare
  • vad som är nytt i er verksamhet 2021, som inte tillkommit utan pandemin
  • hur ni utvecklat ert arbete med rörligt material
Det praktiska:

Vi välkomnar att utställningen visar en blandning både när det gäller utförande och innehåll, och det har mindre betydelse vilken teknisk nivå bidraget har.

  • Vi vill att materialet ska vara nyproducerat och inte publicerat tidigare på till exempel YouTube eller i andra sociala kanaler. Däremot går det givetvis bra att klippa ihop redan använt material till ett nytt sammanhang.
  • Bidraget ska vara max tre minuter långt och i liggande format.
  • Tänk på att du måste ha löst frågor kopplat till upphovsrätten i det material som ställs ut.

Anmäl ditt intresse via detta formulär senast 31 mars. Efter det återkopplar vi med fortsatta instruktioner till de anmälda. Deadline för färdigt material kommer att vara 3 maj.

Frågor? Hör av dig till oss på info@svbib.se

Anmäl ditt bidrag

Foto: Jon Tyson, Unsplash Delvis redigerat.