Svensk biblioteksförening har nu undertecknat en deklaration för att uppmärksamma och stärka den svenska demokratin.

Deklarationen är en av de saker som Kommittén Demokratin 100 år tagit fram för att uppmärksamma att det är 100 år sedan det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt hölls. Varje undertecknare gör också åtaganden som konkret visar hur respektive organisation arbetar med demokratifrågor.

– Det är självklart för Svensk biblioteksförening att arbeta för att utveckla demokratin, både internt i föreningen men också som samhällsaktör. Biblioteken främjar en demokrati som bygger på kunskap och fri åsiktsbildning genom att varje dag tillgängliggöra information och på olika sätt främja nyfikna och respektfulla samtal, kommenterar Johanna Hansson, ordförande för Svensk biblioteksförening.

Kommittén arbetar på regeringens uppdrag och består av fyra demokratiambassadörer. Under 2018 – 2021 planerar, samordnar och genomför de ett stort antal insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Hittills är det omkring 130 organisationer som undertecknat deklarationen.

Här kan du läsa mer om kommitténs arbete, öppnas i nytt fönster.