TÄVLING Svastikan är än i dag universellt igenkänningsbar. Men demokratin har ingen universell symbol, något stiftelsen Expo nu vill ha din hjälp med att ta fram. En symbol som kan hjälpa demokratin att växa sig starkare.

I år är det exakt hundra år sedan både kvinnor och män fick rösta i ett val för första gången i Sverige. På 1930-talet växte nationalsocialismen fram och gjorde ett stort angrepp på demokratin i Europa. Som tur är lever vi i dag i ett land med demokratiska värden såsom tryckfrihet och mänskliga rättigheter. Det är saker som många tar för givet men som stiftelsen Expo vet är under ständigt hot.

– Vi möter varje dag i vår verksamhet människor som är oroliga för samhällsutvecklingen och som kanske inte delar politisk åskådning men som som har som gemensam nämnare att de vill verka för en stärkt demokrati, säger Daniel Poohl, vd Stiftelsen Expo.

Nu vill stiftelsen ta fram en symbol som ska stå för demokratins värde och överrösta de antidemokratiska symbolernas spridning i samhället. Symbolen kan innehålla färg, eller vara svartvit och ord kan inkluderas i symbolen. Det viktigaste är att det är en tydlig symbol för demokrati. Plocka upp pennan och sprid demokrati istället för hat. Alla bidrag är välkomna!

– Vi hoppas att tävlingen ska leda till att vi får en stark universell symbol för demokrati, som kan överrösta de rasistiska och odemokratiska symboler som sprids på gatan och nätet. Vi hoppas att symbolen ska verka enande och nå stor spridning, säger Daniel Poohl, vd Stiftelsen Expo.

Så här tävlar du

Tävlingen pågår mellan 1 maj och 31 maj och är öppen för alla att delta. Ladda upp ditt bidrag* på Instagram och tagga med @stiftelsen_expo. Bidragen kommer att bedömas av en jury och vinnaren utannonseras i Expos kanaler.

Den vinnande symbolen kommer att anpassas till flaggor och andra objekt för att spridas i samhället. Vinsten från försäljningen går till att stödja Expos fortsatta existens och arbete.

Eftersom samtliga inblandade i projektet jobbar pro-bono kommer vinnaren ej kompenseras ekonomisk, men exponeras i Expos kanaler och få en prenumeration av tidningen Expo.

Tävlingsvillkoren är under uppdatering och de nya blir klara under vecka 19. Du kan fortsatt skicka in bidrag under perioden.

Juryn består av:
Henrik Klackenberg – statsheraldiker
Ida Wessel – designer
Emma Dominguez – konstnär
Victor Press – medgrundare Acne
Steffi Alouch – illustratör och konstnär
Agnes Florin – Expo

*När du skickar in ett bidrag till tävlingen intygar du samtidigt att du innehar samtliga rättigheter till bidraget samt ger, i det fall bidraget skulle vinna tävlingen, Expo en icke-exklusiv, vidarelicensierbar och ersättningsfri rättighet, utan begränsning i tid eller geografiskt område, att använda, reproducera, publicera, modifiera, göra tillgänglig för allmänheten, eller skapa andrahandsverk av, samt distribuera ditt bidrag, såväl ensamt som i kombination med annat material, till exempel genom att återge symbolen i marknadsföring eller för försäljning.

Foto: David Lagerlöf