”Den bästa dagen” är ett heldagsevent om digital utveckling och innovation som hålls idag, tisdag den 5 oktober. Det är ett event alla medarbetare i Järfälla kommun har kunnat anmäla sig till.

Under förmiddagen kommer kommunen att lyfta olika digitala initiativ som görs i kommunen.

– Järfälla bibliotek kommer att vara en av de inledande punkterna då vi pratar om vårt arbete med projektet Digitalt först med användaren i fokus. Under projektets gång har vi bland annat tagit fram en rapport där vi redovisar våra undersökningar av prioriterade målgruppers digitala behov. Vi undersökte även vilka andra verksamheter inom kommunen som arbetar med digital tillgänglighet och insåg att det redan görs mycket och att det finns stor potential till samverkan. Under eftermiddagen kommer deltagarna att dela in sig i olika spår och biblioteket kommer att hålla i ett av dem, säger Emelie Lundqvist som är kommunikatör på kommunen.

Biblioteket anordnar ”Den bästa dagen” tillsammans med Demokratiutvecklingsverksamheten och Innovationsavdelningen. Namnet har kommunen tagit från Regeringens Digitaliseringsstrategi- att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

– Hur kan vi i Järfälla kommun leva upp till det? Det är vad dagen kommer handla om. Det är ett sätt för kommunen att främja och inspirera till samverkan kring digital utveckling och innovation genom kännedom om vad som redan görs. Dagen är viktig för att motverka stuprör i organisationen och att inte behöva uppfinna hjulen på nytt, säger Emelie Lundqvist.

För bibliotekets del är det ett sätt att sätta kommunens digitaliseringsarbete på kartan internt och bredda bilden av biblioteket.

– Den här dagen behövs för att vi ska bli en naturlig part att kontakta när det kommer till digitalt utvecklingsarbete och innovation. Biblioteket är redan en naturlig plats att vistas på för många medborgare och vi har lokaler som är perfekta att använda för verksamheter som vill testa en ny digital lösning tillsammans med sin målgrupp, säger Emelie Lundqvist.

Vad kommer man kunna göra under dagen?
– Under förmiddagen håller vi till i en studio, och produktionen kommer varvas med samtal i studion och deltagare som deltar digitalt med sina presentationer samt några interaktiva moment. Dagen modereras av biblioteket, Linnea Forslund, bibliotekarie och projektledare för Digitalt först på Järfälla bibliotek och Emelie Lundqvist, kommunikatör på biblioteken i Järfälla. Eftermiddagen är uppdelad i spår, där biblioteket håller i ett. Under början av 2022 kommer vi att öppna ett nytt bibliotek i den nya byggnaden ”Bas” i Barkarbystaden, en mycket expansiv del av Järfälla, norr om Stockholm. Vi kommer inom kort gå ut med annonser för nya spännande tjänster till biblioteket i Bas. Det nya biblioteket kommer att ha ett digitalt fokus och en seniorprofil och syftet med workshoppen är undersöka olika samarbeten och möjligheter för andra verksamheter att testa digital innovation tillsammans med biblioteksbesökarna på det nya biblioteket. Så användarna är i fokus redan i utvecklingen, vilket är ett arbetssätt vi vill ha på biblioteket, säger Emelie Lundqvist.