Sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin har publicerat sin omvärldsrapport, med titeln Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. I rapporten analyseras bibliotekens förutsättningar utifrån omvärldsfaktorer som digitalisering, urbanisering, hållbarhet, tillgänglighet, livslångt lärande, integration med mera. Sekretariatet planerar att presentera ett preliminärt förslag till nationell biblioteksstrategi under våren 2018 och ett slutligt förslag i mars 2019.

Parallellt med detta har arbetet med Svensk biblioteksförenings vision för det samlade biblioteksväsendet startat. Detta arbete ska ske i bred samverkan med föreningens medlemmar och knyta an till IFLA:s arbete med en global vision för biblioteken.

Den femte statsmakten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Filmad presentation av rapporten (öppnas i nytt fönster)