Dino Viscovi är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av våra talare på årets Forskardag.

Han kommer bland annat att prata om sin forskning där han har studerat äldres vardag med eller utan digitala medier.

– Att gå i pension och åldras idag är helt annorlunda än för femton, tjugo år sedan. Tidigare hade den enskilde genom skolgång och ett yrkesliv skaffat sig erfarenheter och kunskaper för att reda sig livet ut. På sätt och vis blev mycket rentav enklare vid pensioneringen, när försörjningsansvar försvann och det fanns gott om tid att sköta vardagsbestyren. Så ser det inte ut idag. Äldre möter en teknisk kravstruktur som de måste lära sig att hantera, för att betala räkningar, för att parkera bilen eller för att hitta en handläggare på kommunen och se på teve. Både hårdvara, program och gränssnitt förändras kontinuerligt – apparaterna har ibland livscykler så korta som fem år. Våra projekt om äldre beskriver och analyserar hur äldre hanterar vardagen, med eller utan digitala medier. Det behandlar både nyttor, nöjen och våndor som digitala medier kan vara förknippade med.

Varför är det viktigt att forska om just digitalt utanförskap, speciellt den sociala hållbarheten?
– Digitaliseringen sker i rask takt, och det är framförallt stora organisationer som digitaliserar. Men alla medborgare hänger inte med, framförallt är det de redan resurssvaga som har svårt att ha råd med och möjligheter att lära sig och kontinuerligt uppdatera sig om de digitala medierna. Tittar vi till exempel på delar av sjukvårdens digitalisering finns det klar risk för att de jämförelsevis unga och friska kan ta för sig av de nya tjänster som erbjuds, medan äldre och sjukare inte kan göra det på samma sätt. När likvärdigheten hotas i samhället, hotas också den sociala sammanhållningen och tilliten. Jämför vi spridningen av dagens digitala medier jämfört med morgontidningen, radion och teven är den väldigt ojämn – den socioekonomiska statusen får stort genomslag.

Kan du berätta om din syn på det som biblioteken jobbar med, den digitala hjälpen som erbjuds där?
– Biblioteken har viktiga uppgifter att utföra. För många människor är hjälpen de får på biblioteken helt avgörande för att klara vardagen. Men sett i ett vidare perspektiv krävs betydligt större satsningar än idag om biblioteken ska kunna möta behoven – trots att betydande insatser görs inom civilsamhället, av till exempel SenoirNet och studieförbunden.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Vårt projekt är unikt i Sverige, vi ger både övergripande bilder av tillgång och kompetens i siffror, men också konkreta interiörer från äldres vardag. Projektet har få motsvarigheter internationellt som kan ge en jämförelsevis heltäckande bild av äldre i Sverige och deras användning och icke-användning av digitala medier.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Det viktigaste jag vill förmedla är att det inkluderingsarbete som sker idag för det första är ofullständigt och dessutom är ett åtagande som kommer att sträcka sig många år framåt i tiden.

Årets Forskardag hålls den 3 december i Citykonferensen, Ingenjörshuset i Stockholm. Glöm inte att anmäla dig! Sista anmälningsdag är 18 november.

Till anmälan  Till programmet

Foto: Lillan Magnusson