I Norsjö, som ligger i Västerbottens inland, har man sedan i våras en bokcykel. Under de senaste åren har medel från Stärkta bibliotek resulterat i bland annat en 3D-skrivare, VR-glasögon och nu en bokcykel.

Vi har pratat med Berith Enkvist, medlem i Svensk biblioteksförening,  är biblioteks– och kulturstrateg på Norsjö bibliotek, hon säger att bokcykeln är en el-packcykel som biblioteket köpt av en lokal cykelhandlare och som en annan lokal näringsidkare har utrustat med bland annat tryck med bibliotekets logga.

– Den rymmer mycket, sparar miljön och är enkel att lasta i. Om vi behöver komma ut med vår verksamhet är det enkelt att packa det vi behöver i den. Hittills har det mest varit jag som cyklat men förhoppningsvis kommer fler i personalen att bli ”bokcyklare”, säger Enkvist.

Vad är syftet med bokcykeln?
– Vi hade sett andra bibliotek som redan testat på ett rullande bibliotek och vi kände att det skulle passa ypperligt i vår målsättning att nå ut till de som inte besöker biblioteket, att finnas där medborgarna är. Det som möjliggjorde inköpet av el-packcykeln var att vi beviljats projektmedel, ”Stärkta bibliotek”, från Kulturrådet.

Nu har ni haft den och kört den sedan i våras, hur ser framtiden ut för bokcykeln?
– Vi planerar att i större utsträckning schemalägga användandet av cykeln vid vilka tillfällen vi ska åka ut, vilka målgrupper ska vi nå och så vidare. Tanken är också att använda den i Boken kommer-verksamhet då vi tar med böcker till äldreboenden eller andra som inte har möjlighet att besöka biblioteket. Det finns väldigt många användningsområden. Det som kan sätta käppar i hjulen är förutom vädret, begränsade personalresurser vilket det kan vara, speciellt på sommaren.

Målgruppen är alla medborgare men speciellt de som av olika anledningar inte besöker det ”vanliga” biblioteket, menar Enkvist.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Bara positiva när vi varit ute på stranden till exempel. Folk blir glada och intresserade både av cykeln och av böckerna vi har med oss. När vi har varit ute i samhället är det svårare att nå uppmärksamhet av de förbipasserande, folk är väl allmänt lite mer stressade när de går mellan affärer och så vidare. Men ingen har varit negativ i alla fall.

Det finns många fördelar med bokcykeln och en av dem är att bibliotekarierna lämnar biblioteket och kan komma i kontakt med ”icke-användare” av biblioteket.

– Med hjälp av bokcykeln synliggör vi också biblioteket och allmänheten får ta del av vad biblioteket kan erbjuda. Medan vädret och bristande personalresurs kan ”sätta käppar i hjulet” för bokcykeln, säger Enkvist.

Fotograf: Cecilia Ström.