Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap, Uppsala universitet, är en av våra keynote-talare under Biblioteksdagarna 2023. Han kommer prata om sin forskning som bland annat visar att väldigt många har svårt att kritiskt granska digitala nyheter.

– Det är viktigt att utbilda emot desinformation av flera olika skäl. Den största anledningen är att desinformation är ett hot mot demokratin eftersom den ofta används på ett sätt som sprider misstro mellan grupper i samhället, säger Thomas Nygren.

Han menar att desinformation också kan vara farligt rent fysiskt då du kan göra saker som är hälsofarliga för dig själv och det finns även politiska bekymmer som handlar om att man ökar klyfter mellan människor i samhället, man försvårar det politiska samtalet helt enkelt.

– Desinformation är även farligt för hanteringen av globala problem, om man inte har korrekt information då finns det en risk att man inte gör de aktiva valen som man behöver göra. Det finns en uppsjö utav utmaningar i det här både på individuell nivå men också på samhällsnivå, säger Nygren.

Nygrens forskning, som han kommer att prata mer om under föreläsningen, visar bland annat att det i grunden är svårt för alla att sortera information.

– Det som gör det svårt är framförallt när informationen kommer tryggt förpackad i sociala medier eller online överhuvudtaget, för vi läser slarvigt. Det som ser trovärdigt ut och kommer från någon som vi litar på, tror vi också på, säger han.

I sin forskning ser Nygren också att det handlar mycket om ämneskunskaper hos individen, både om man kan någonting i ämnet man läser men också om man har en förståelse för hur kunskap skapas inom olika ämnen.

– Det är vad vi försöker göra nu, hitta vägar för att mer ämnesspecifikt främja källkritik, säger Nygren.

Under Nygrens föreläsning kommer deltagarna få ta del av den senaste forskningen både kring vad som är klurigt när det gäller att navigera information kring olika ämnen, men han kommer också att lyfta fram sätt att stödja människor i deras hantering av information i digitala miljöer.

– Jag kommer även att ta upp handfasta tips och ännu icke publicerade forskningsresultat under föreläsningen, säger Nygren.

Efter att man lyssnat på Nygrens föreläsning hoppas han att deltagarna ska ha med sig en ökad förståelse för hur utmaningar ser ut när det gäller digital desinformation.

– Förhoppningsvis får deltagarna också med sig information om de möjligheterna och digitala resurserna som informationskällor, säger Nygren.

Foto: Mikael Wallerstedt.