Catharina Ek är bibliotekschef i Upplands Väsby och kommer att vara med i vårt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” under Bokmässan i år.

Deltar i seminariet gör även Jenny Lindmark Svedgard, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret och Eric Haraldsson. De kommer att diskutera om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information. Lisa Gemmel, utredare hos Svensk biblioteksförening, kommer att moderera samtalet.

– Det är alltid intressant och viktigt att diskutera bibliotekets roll när världen runtomkring förändras. Jag ser ingen uppenbar motsättning mellan att införliva biblioteken i totalförsvaret i kriser och det läsfrämjande uppdraget. Biblioteken har ett brett uppdrag, och det finns en infrastruktur för att nå många. Det var också tydligt under pandemin att bibliotekets roll i kriser såg olika ut i landet, och frågan om huruvida biblioteken bör klassas som samhällsviktiga eller ej bör diskuteras. För egen del så blev det märkbart att jag inte kunde stänga ner verksamheten helt på grund av medborgarnas behov. Visst finns det en tänkbar koppling mellan att vara informations- och kunskapsspridare och att vara en del i totalförsvaret i kriser. Sedan finns förstås frågan om neutralitet under en krigssituation i förhållande till staten. Jag tänker också att det finns andra kriser där biblioteket skulle kunna spela en oerhört viktig roll för att höja medvetenheten, som klimatkrisen, säger Catharina Ek.

Här kan du läsa mer om vårt seminarium på Bokmässan, öppnas i nytt fönster!

Foto: Rosie Alm