Peter Björkman är ny medlem i juryn för Årets mobila bibliotek. Han är enhetschef på Umeå stadsbibliotek och sitter i Svensk biblioteksförenings styrelse.

– Det känns jättebra! Det är alltid roligt att få vara delaktig i att lyfta fram biblioteksverksamheter som utmärker sig. Många gör ett fantastiskt jobb i vardagen, och jag tycker att det är viktigt att det finns sammanhang där detta kan lyftas fram och ges viss stjärnglans – exempelvis genom Sveriges biblioteks utmärkelser, säger Björkman.

Varför valde du att vara med?
– Jag tvekande inte att representera Svensk biblioteksförenings styrelse i juryn när jag fick frågan. Uppsökande verksamhet är en hjärtefråga. Även om jag tycker att det är nödvändigt att slå vakt om närbibliotek och filialer, tror jag att mobil verksamhet på många platser är en viktig del av svaret på de utmaningar som finns kring försämrad likvärdighet i tillgång till bibliotek, litteratur och kultur runtom i landet.

Vad betyder det här för dig?
– Bland mycket annat är det en utmärkt möjlighet att få ytterligare inblick i utvecklingen inom området.

Vad kommer du att tillföra?
– Mina erfarenheter från regional biblioteksverksamhet och från Kulturrådet, där jag arbetade med att fördela pengar till utvecklingsarbete inom Stärkta bibliotek, har gett mig en viss överblick som jag tror kan vara värdefull i det här sammanhanget.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Att verksamheten utvecklas i ett nära samspel med sitt lokalsamhälle och fångar upp lokala behov på ett kreativt och långsiktigt sätt. Det är också viktigt att det finns ett genomtänkt arbete i relation till bibliotekslagens prioriterade grupper. Särskilt vill jag lyfta flerspråkighetsaspekter. Hur ser arbetet ut med personer med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter? Även om vi ser attitydförändringar i samhället, är det viktigt att minnas vad lagarna säger och vilka rättigheter människor har. Vår uppgift är att arbeta proaktivt för att flerspråkighet värdesätts som en styrka.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är från Stockholmsområdet men bor numera i Umeå. Jag är utbildad bibliotekarie, och har bland annat arbetat på folkbibliotek, i regional biblioteksverksamhet, och på Kulturrådet. Jag har även undervisat på folkhögskola. Jag vill även passa på att nämna att jag är medlem i IFLA:s stående kommitté för Public Libraries, där vi just nu börjar driva på mer kring demokrati-frågorna internationellt. Rätten till fri kunskapsförmedling är dessvärre allt annat än en självklarhet, och i dessa osäkra tider är det är viktigare än någonsin att mobilisera kring grundläggande mänskliga rättigheter. En sådan mobilisering kommer att behövas.

Vilken är din favoritbok?
– Klurig fråga. En författare som jag håller väldigt högt är Svetlana Aleksijevitj. Hennes böcker om Ryssland, där berättelser ur en stor mängd människors liv tecknar bilder av det ryska samhället och dess historia, är i mitt tycke stor litteratur. Just nu läser jag ”Vargatider. Livet i Tyskland efter Tredje rikets fall 1945-1955” av Harald Jähner. Kan också rekommenderas!

Vad gör du på fritiden?
– På fritiden spenderar jag mycket tid med familj. Att läsa och att vistas ute i naturen ger energi och inspiration!