Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett panelsamtal tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund, där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har pratat med Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna, som deltar i seminariet.

Varför är ni med och arrangerar seminariet?
– Läromedelsförfattarna är med och arrangerar seminariet för att det borde vara varje elevs rättighet att ha tillgång till läromedel och bemannade skolbibliotek. Idag står många utan båda delarna, vilket leder till minskad kunskap, läsförmåga och inte minst likvärdighet. Det är dags att politikerna tar sitt ansvar och ser till att det sker en förändring på riktigt.

Vilken eller vilka anser du är de främsta åtgärderna för att skapa likvärdig tillgång till skolbibliotek och läromedel?
– Läromedelsförfattarna vill se tre saker. För det första: en skärpt skollag. Att skriva in rätten till läromedel och bemannade skolbibliotek i skollagen skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning. För det andra, ökade resurser. Vi vill se öronmärkta pengar till läromedel och skolbibliotek, så att det inte kan bortprioriteras. För det tredje, skärpt uppföljning. Riksdagen måste ställa krav på offentligt redovisad statistik för läromedelsinköp, så att vi kan kartlägga hur det faktiskt ser ut.

Vad hoppas du på för förändringar för att förbättra tillgången till skolbibliotek och läromedel efter valet?
– Jag hoppas att våra tre krav blir verklighet. Rätten till läromedel måste skrivas in i skollagen, annars kommer vi aldrig få en likvärdig skola. Genom att ge alla elever tillgång till läromedel och bemannade skolbibliotek, ger vi dem de förutsättningar de idag saknar för att bli läsande individer, berättar Per Kornhall.

Vad hoppas ni på få för respons från de andra parterna i panelen?
– Läromedelsförfattarna hoppas att de politiska talespersonerna förstår vikten av såväl läromedel som skolbibliotek, och att de efter avslutat panelsamtal sätter igång med arbetet att göra våra krav till verklighet. 2023 måste bli året då rätten till läromedel och bemannade skolbibliotek säkras, menar Per Kornhall.

Foto: Kajsa Göransson.