Wolfgang Undorf, handläggare på Kungliga biblioteket, är ny ledamot i jurygruppen för Collijn-priset.

– Det är en ära att bli vald att ingå i Collijn-prisets jury. Det är också roligt att som medarbetare på Kungliga biblioteket medverka i ett arbete som hedrar Isak Collijn, som jag som bokhistoriker nästan dagligen anknyter till i mitt arbete, säger han.

Wolfgang Undorf jobbar som handläggare på avdelningen för forskarstöd och användartjänster. Han har en gedigen erfarenhet med en master i historia, musikvetenskap och biblioteksvetenskap från Universitet i Köln samt en fil.dr. i bokhistoria från Humboldt-Universitetet i Berlin.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– När det kommer till val av pristagare hoppas jag kunna bidra till att lyfta fram en forskare och ett arbete som genomsyras av det bästa akademiska hantverkskunnandet, som väcker min intellektuella nyfikenhet och som har genomförts på ett stringent sätt. Den vinnande uppsatsen ska vara både innehållsrik och lättläst.

Vad kommer du att tillföra juryarbetet?
– Jag går in i juryarbetet med stor nyfikenhet och en välvillig kritisk inställning till vilket tema det än må vara. Utbildningsinstitutionerna har redan gjort ett mycket bra förarbete med det urval bland alla artiklar som produceras där under året. Jag hoppas kunna leva upp till allas förväntningar på en rättvis bedömning av de nominerade uppsatserna.