Kristoffer Holmqvist är avdelningschef för institutionen för vetenskaplig kommunikation vid Lunds universitet och även ny ledamot i juryn för Svensk biblioteksförenings utmärkelse Collijnpriset. Priset delas ut till bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

– Jag ser fram emot att få läsa bidragen och att få diskutera med kollegorna i juryn. Jag hoppas att min erfarenhet inom forskningsbiblioteksvärlden kan vara till nytta.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Att texten innehåller en relevant problemformulering, med slutsatser som kan bidra till nya och tankeväckande perspektiv. Jag är också intresserad av det språkliga, själva tonen i uppsatsen. Att det finns en klarhet i både resonemang och disposition.

Vad kommer du att tillföra?
– Oj, det vet jag inte, jag hoppas kunna bidra med de erfarenheter jag gjort i mitt arbete.

Vad hoppas du på att få se för typer av bidrag?
– Nyfikna texter! Texter som tar upp olika aspekter av ämnet, som visar på bredden i utbildningarna. Välskrivna och genomtänkta texter.