Grattis Svenska barnboksinstitutet som får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2023 för projektet Sökguide för barn- och ungdomslitteratur.

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet grundades 1965 och är ett nationellt centrum med syfte att lyfta fram och öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Tanken med projektet är att bygga ut institutets webbplats med en sökguide för att göra Svenska barnboksinstituts bibliotekets kompetens tillgänglig och användbar för användare som inte befinner sig fysiskt på plats.

– Det känns väldigt roligt att ha fått föreningens utvecklingsstöd! Det är ett kvitto på att det är ett viktigt arbete och att projektet har relevans för biblioteksvärlden, säger Kajsa Bäckius som är systembibliotekarie hos Svenska barnboksinstitutet.

Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– Vi har länge funderat på att göra en sökguide utifrån vanliga frågor vi får till biblioteket när det gäller sökning av både teoretisk litteratur om barn- och ungdomslitteratur samt barn- och ungdomsböcker. Ofta är det liknande frågor och ämnen som efterfrågas och att sammanställa en guide skulle underlätta för alla som söker samt göra det möjligt för användare i hela landet att lättare kunna ta del av bibliotekets specialkompetens. Tanken är att guiden ska kunna användas av olika användare, till exempel studenter, forskare, bibliotekarier och lärare.

Vad är syftet med projektet?
– Syftet är att göra bibliotekets kompetens och resurser mer tillgängliga och användbara. Guiden kommer att ligga på Sbi:s webbplats och kunna nås även om det fysiska biblioteket har stängt. Vi vill också utforska olika sätt att ge vägledning genom att bland annat använda ny teknik för att förbättra och förenkla kommunikationen med våra användare.

Foto: Eva Dalin.