Caroline Wänlund är ny kontaktperson för expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier. Hon arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie inom Bibliotek Uppsala.

– Det känns roligt! Jag ser framför allt fram emot kommande nätverksträffar IRL, säger Carolina Wänlund.

Hur kommer det sig att du vill vara med?
– Det är ett sätt för mig att möta andra i samma situation. Det är alltid skönt att träffa blivande och nya bibliotekarier som har samma tankegångar som jag själv. Bara vetskapen om att man kan vända sig till nätverket har känts betryggande för mig. Dessutom får man många bra praktiska tips, exempelvis information från fackförbunden. Att vara med i styrgruppen är också ett sätt att fördjupa kontakten med Svensk biblioteksförening.

Vad hoppas du på att nätverket ska göra för och med medlemmarna?
– Det tycker jag att vi medlemmar ska bestämma tillsammans! Jag hoppas att nätverket fortsätter att vara en trygg plats för att ventilera frågor – stora som små.

Vad vill du bidra med?
– Att lyfta frågor som kommer fram i diskussionerna. Och att skapa struktur för oss i styrgruppen.