Varje år delar Biblioteksutvecklingen Region Örebro län ut Alfredpriset för årets biblioteksbedrift. Årets pris tilldelas Emma Elofsson och Anna Blank Åberg, medlem i Svensk biblioteksförening, på Karlskoga bibliotek för sitt arbete med barns rätt till ett eget bibliotekskort.

Deras arbete har lett till att Karlskoga bibliotek numera erbjuder alla barn från 13 år ett eget bibliotekskort, utan vårdnadshavares underskrift och utan legitimation. Det medför att biblioteket bland annat säkrar barnets rätt till integritet och sekretess samt rätten att kunna vara en aktiv invånare.

– Det känns roligt och ärofullt med tanke på allt bra som görs för barn och unga på folkbiblioteken i länet, säger Elofsson och Blank Åberg.

Sedan 2018 är Karlskoga bibliotek ett avgiftsfritt bibliotek, inga ersättningsavgifter tas ut.

– Där förändrades vårt förhållningssätt som blev mer tillitsbaserat. Biblioteket är vår gemensamma resurs och vi pratar mycket om förtroendet mellan biblioteket och användare och låntagare emellan. Att vara avgiftsfria handlar också om ökad tillgänglighet, att ta bort hinder, säger Elofsson och Blank Åberg.

I biblioteksutveckling region Örebro läns regi har biblioteket sedan 2018 tillsammans arbetat med barnrätt på bibliotek. I detta arbete gjordes en prövning och analys av barnets rätt till ett eget bibliotekskort. Prövningen bedömde att alla barn från förskoleklass borde få tillgång till ett eget bibliotekskort utan vårdnadshavares underskrift. Dock finns begränsningar i lagstiftningen som gör att ett antal kompensatoriska åtgärder behöver vidtas.

– Med prövningen som stöd har vi sett över villkor och rutiner så att unga från 13 år har rätt till bibliotekskort på Karlskoga bibliotek utan vårdnadshavares underskrift och utan legitimation. Liksom arbetet med det avgiftsfria biblioteket handlar barns rätt till bibliotekskort om att öka tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Men förstås också om barns rätt till integritet, information och kultur. Att kunna delta och bidra till det demokratiska samhället genom stärkt egenmakt, säger Elofsson och Blank Åberg.

Vad betyder det här priset för er?
– Det är ett slags kvitto på att det vi gjort är viktigt och betydelsefullt. Vi har arbetat med demokratiska värden utifrån bibliotekslagen på ett strategiskt och långsiktigt sätt, säger Elofsson och Blank Åberg.

Vad händer nu?
– Vi har pratat om vad ska vi göra nu för vi vet ju att vi inte är färdiga. Men vi har inte riktigt beslutat oss för nästa steg. Vi vill fortsätta att arbeta för allas rätt till kunskap, kultur, bildning och litteratur, säger Elofsson och Blank Åberg.

Priset består av ett diplom och en skulptur av Ivan Holy och motiveringen lyder: ”Anna Blank Åberg och Emma Elofsson tilldelas 2023 års Alfredpris för att de engagerat och outtröttligt sätter barnet som rättighetsbärare i fokus. De har på ett föredömligt sätt gjort praktik av barnkonventionens teoretiska ramverk genom sitt arbete med barns rätt till ett eget bibliotekskort.”

Foto: Benny Jacobsson.