I veckan var Svensk biblioteksförening ute på studiebesök, vi tittade in hos skolbiblioteket på Nacka gymnasium. Ett bibliotek som har utsetts till Skolbibliotek i världsklass sex år i rad (2013–2018) och även fått titeln Årets skolbibliotek 2012. Gymnasiet är en av de största i Sverige och har ungefär 2 200 elever.

– Det är fullt ös hela dagarna, och vi har många elever och lärare som besöker biblioteket varje dag, säger bibliotekarien Elisabet Brandberg, som har jobbat här sedan 2010.

Skolbiblioteket ligger i hjärtat av skolan, en trappa upp från Ljushallen där konst som eleverna själva gjort hänger på väggarna. Själva biblioteket är avskalad med mycket plats för att studera och här jobbar tre bibliotekarier.

– Vi tog bort lånedisken, vi ville inte servera böcker till eleverna. Det ska vara en process där vi istället hittar material tillsammans, säger bibliotekarien Maria Åsberg som också har jobbat på skolbiblioteket sedan 2010.

Istället för en lånedisk har biblioteket en interaktiv skrivtavla där eleverna kan söka efter material i bland annat databaser tillsammans med bibliotekarierna.

– I och med att alla elever får en egen bärbar dator behövde både vi och eleverna ändra arbetssätt och lokalen anpassades efter det, säger bibliotekarien Elisabet Brandberg.

Förutom bokhyllor finns det både grupprum och individuella studieplatser där eleverna kan sitta och studera och ett tyst studierum som är öppet även före och efter skolbibliotekets öppettider.

Bibliotekarierna jobbar nära skolledningen, lärare och övrig personal, de är till exempel ute i klassrummen och handleder i resurser kopplade till olika samarbetsprojekt och medie- och informationskunnighet. Att de har samarbeten med andra utanför biblioteket märks tydligt. De så kallade ljusboxarna är ett exempel på hur biblioteket samarbetar med svensk- och engelsklärarna kring att synliggöra litteratur som klasserna läser just nu. Det finns även ett helt bord med boktips från eleverna. De får även skriva egna recensioner i en digital mall som sedan blir bokmärke till böckerna och under hashtaggen #ngläser visar eleverna och lärare upp sina boktips.

– Det är ett enkelt sätt att få igång elevernas engagemang och samtal om böcker, säger bibliotekarien Sebastian Lönnlöv, som jobbat här sedan 2017.

Skapandet av den digitala mallen till bokmärkena gjordes i samarbete med IT-chefen och man utlyste en tävling om hur själva loggan till bokmärket skulle se ut, där drogs även bildläraren in i samarbetet.

Biblioteket arbetar även mycket med lättläst samt mångspråk. Efter att Nacka gymnasium fick in många nyanlända elever flyttade man fram hyllan för lättlästa böcker centralt i biblioteket för att arbeta inkluderande.
Skolbiblioteket jobbar även mycket med hbtq frågor och normkritik – att verka inkluderande. De samarbetade mycket med elevhälsan och idag finns det en stående hylla fylld med hbtq böcker.

Det är just skolbibliotekets samarbete med bland annat skolledningen, lärare och övrig personal och att man verkligen använder bibliotekariernas kompetens i undervisningen som gör Nacka gymnasiums bibliotek till en ständig vinnare.