Rebecca Bachmann, chef för Södersjukhusets bibliotek, är ny ledamot i styrelsen för Svensk biblioteksförening sedan årsmötet 2022.

Vem är du?
– Jag har en lång erfarenhet av olika biblioteksverksamheter och inriktningar, bland annat som bibliotekschef för Lidingö stadsbibliotek, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, ordförande i föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer. Jag har deltagit i ett flertal nätverk bland annat inom Svensk biblioteksförening och nu senast i expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret.

Under de senaste åren har Rebecca Bachmann även arbetat med ledarskapsfrågor och utbildat och handlett chefer in Region Stockholms alla verksamhetsområden.

– I mitt biblioteksarbete har alltid delaktighet, tillgänglighet och öppenhet varit viktiga frågor. Tillgänglighet till offentligt finansierad forskning. Tillgänglighet till olika typer av medier för litteraturupplevelser. Delaktighet i kultur, sammanhang och samhället.

Hur känns det att bli invald i styrelsen?
– Spännande. Det är med stor nyfikenhet som jag tar mig an uppgiften och jag ser verkligen fram emot att få träffa den nya styrelsen och alla medlemmar och få lägga örat mot bibliotekssverige och den omvärld som vi alla befinner oss i.

Vad vill du bidra med i styrelsen?
– Jag vill bidra till föreningens möjliggörande för kunskapsinhämtning och kunskapsdelning för samhället, biblioteken, den enskilde bibliotekarien, arbetsgruppen och chefer. Sedan har jag en förståelse för mindre biblioteks utmaningar och framför allt de som är en mindre del i en stor verksamhet. 

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Att jag lätt blir engagerad och att jag ser en stor styrka i att göra saker ihop, då har man verkligen möjligheten att påverka. Sedan är jag en storkonsument av ljudböcker och podcasts, jag lyssnar alltid på något, vilket är perfekt för mig som rör mig mycket.

Foto: Sofia Runarsdotter.