Regeringen presenterade idag, 15 september, flera budgetsatsningar på läsning inom skolan. Bland förslagen finns medel för att alla elever, oavsett huvudman och skolform, ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 2025 avsätts 218 miljoner kronor vilket ökar till 433 miljoner kronor 2026. Det är i linje med den utredning som presenterades 2021 av Gustav Fridolin.

–Äntligen! Det är en stor seger för Svensk biblioteksförening som under lång tid arbetat för att svensk skola behöver riktiga skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier. Det är också en seger för alla elever som kommer få bättre förutsättningar att uppnå kunskapsmålen, nå bättre läsförmåga och i förlängningen kunna vara delaktiga i samhället, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Ernhagen fortsätter med att säga att föreningen nu ser fram emot ett lagförslag som omsätter regeringens mål till verklighet i landets alla skolor.

– För Svensk biblioteksförening blir det viktigt att bevaka detta så att eventuella undantag från krav om bemannade skolbibliotek inte urholkar dagens positiva besked, säger Ernhagen.