Projektet ”Katrineholm läser” är bibliotekets läsfrämjandesatsning som de startade 2022. Varje år väljer biblioteket ut en vuxenbok och en barnbok som de sedan knyter, i stort sett, all sin programverksamhet till. De har erbjudit många olika typer av aktiviteter som till exempel gruvvandring, shared reading, teceremoni, författarworkshop, ”afternoon read” och bokcirklar.

Biblioteket vill att så många som möjligt ska få ta del av samma böcker och i år har de temat ”skogen”. De kommer att läsa ”Löpa varg” av Kerstin Ekman och ”Vem ser Dim” av Maria Nilsson Thore. Vi har pratat med Linda Hellberg som jobbar som barnbibliotekarie med särskilt fokus på de yngsta barnen på Katrineholms bibliotek.

– Vi har haft besök av axolotlar, dansat böcker och delat ut väldigt många böcker som gåvor till katrineholmarna i bokholkar både inne i stan och i kransorterna. Något som jag tyckte var extra roligt var när vi arbetade med en grupp barn barn 4–6 år som under ”Efter föris” träffades vid fyra tillfällen och fick hitta på en saga om en ensam axolotl, precis som i Linda Bondestams bok ”Mitt bottenlivoch sedan berätta den med ord. Det gjorde de genom att bygga upp axolotlens hem och resa med skräp och programmera en ozobot som skulle ta sig genom banan enligt instruktionerna från deras saga. Det blev en rolig och utvecklande upplevelse både för barnen och för oss som anordnade det och extra stolta blev barnen såklart när deras verk ställdes ut i biblioteket, säger Hellberg.

Temana väljs varje år utifrån en utställning i Katrineholms konsthall. Konsthallen ligger precis som biblioteket i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm och de har många samarbeten varav detta är ett. I år är det en utställning av konst- design och arkitekturgruppen som går under namnet ”Mycket” som har vernissage i slutet på september. De jobbar med skogen och med temat troll i skogen.

– För oss är det viktigt att våra besökare kan se en röd tråd genom det vi erbjuder och det är också väldigt tacksamt att ha ett gemensamt tema att planera utifrån, säger Hellberg.

Syftet med projektet är att skapa läslust hos katrineholmarna, både barn och vuxna. Biblioteket vill både bredda och fördjupa läsupplevelsen och kanske utmana lite vad som ses som en läsfrämjande aktivitet.

– Målet är att så många som möjligt ska läsa böckerna som vi har valt och ta del av de aktiviteter som vi erbjuder, men också att inspirera till vidare läsning, skapande och konstupplevelser, säger hon.

Biblioteket hoppas att projektet ska få hålla sig över tid och arbetssättet utvecklas hela tiden.

– Vi byter tema varje år, så även om arbetssättet är återkommande så blir det helt olika programpunkter och aktiviteter som knyts till respektive tema, säger Hellberg.

Det är svårt att mäta ökad läslust, menar Hellmerg, men berättar att aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta.

– För egen del känner jag mig säker på att vi har gjort skillnad utifrån de möten jag har haft med besökare och den uppskattning vi får för vårt arbete. Vi hoppas på att vi kan erbjuda våra besökare en läsupplevelse utöver det vanliga att det ska finnas utrymme hos oss för både den storslagna upplevelsen och för det eftertänksamma samtalet i lugn och ro. Läsning och läsfrämjande kan och bör vara både och, säger hon.