Lena Hurtig och Lenita Brodin Berggren, bibliotekarier på KTH Biblioteket, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendie för att besöka Massachusetts Institute of Technology (MIT).

– Vi är naturligtvis jätteglada för den här chansen!

Vilket är syftet med resan?
– Syftet är att ta del av hur ett ledande tekniskt bibliotek arbetar med ”makerspace”, digitalt forskningsstöd, utveckling av studiemiljöer och ny teknik som till exempel artificiell intelligens (AI). Vi vill också se hur de presenterar sina tjänster gentemot användare och hur de kommunicerar forskning. Vi tror att vi som arbetar på ett tekniskt universitetsbibliotek har stort utbyte av att besöka ett tekniskt bibliotek i framkant, säger Hurtig och Brodin Berggren.

Vad hoppas ni på att få ut av resan?
– Vi hoppas kunna etablera en framtida kontakt och samarbete mellan MIT-biblioteket och KTH Biblioteket. Vi reser också för att bli inspirerade och få nya infallsvinklar för att kunna utveckla vårt eget arbete, men också för att kunna dela med oss av vår nya kunskap till andra. Vi tror det är värdefullt att få infallsvinklar från andra delar av världen och hitta nya sätt att tänka kring biblioteksverksamhet, svarar Hurtig och Brodin Berggren.

Varför tycker ni att det är viktigt att besöka Massachusetts Institute of Technology?
– Även om vi inte har samma resurser som ett så pass stort universitetsbibliotek som MIT har, så kan vi inspireras av deras arbetssätt och metoder, något vi hoppas kan ha ett allmänintresse för många av biblioteksföreningens medlemmar, erfarenheter vi gemensamt kan utveckla i svenskt biblioteksväsende, säger Hurtig och Brodin Berggren.