Henrik Hannfors är bibliotekarie på Enskilda Högskolan Stockholm. Han jobbar mest med system men också med användarservice och förvärv. Han har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i konferensen Open Repositories i Hamburg.

Temat för konferensen skiftar år för år, den här gången handlar det om processer för tillgängliggörande av vetenskaplig information där slutanvändaren står i centrum. Vi har ställt några frågor till honom angående resan.

Varför vill du delta i konferensen i konferensen Open Repositories i Hamburg?
– Framförallt eftersom årets tema är fokuserat på slutanvändaren. Teknologiska system för access till vetenskaplig information kan vara hur sofistikerade som helst, men det viktiga är att de går att använda på ett lättförståeligt och intuitivt vis.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Dels fler internationella kontakter, eftersom ämnesproblematiken rör så pass många olika aktörer på en global arena, och dels föredömliga exempel från andra som kommit längre än oss i Sverige.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
– Det är ganska många viktiga frågor som adresseras, men jag själv är kanske mest intresserad av hur vi kan utveckla system för tillgängliggörande av vetenskaplig information som gör att slutanvändaren känner sig införstådd och delaktig i det vetenskapliga arbetets mångskiftande praktiker.

Hur känns det inför resan?
–Det känns bra! Överhuvudtaget tycker jag att den här typen av miljöombyten leder till att man återkommer till sitt dagliga arbete med nya reflektioner och utvecklingsidéer.

Foto: Ylva Trapp