Charlotta Höckerfors arbetar på Göteborgs universitetsbibliotek, främst med frågor som rör talböcker och stöd till studenter och personal med läsnedsättning. Hon har fått Svensk biblioteksförenings stipendium för att delta i IFLA:s årliga internationella konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Holland.

Höckerfors sitter även med i styrgruppen för Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning. Det här är första gången hon åker till WLIC.

– Det känns jättekul, jag blev väldigt glad över att få stipendiet, säger Höckerfors.

Vad har du för förväntningar?
– Jag hoppas på att få många nya intryck, både från intressanta programpunkter, samtal med andra deltagare och genom biblioteksbesöken den sista dagen.

Varför vill du gå på WLIC?
– För att få en chans att nätverka med kollegor och bli inspirerad av allt arbete som pågår runt om i världen. Förhoppningsvis får jag flera nya idéer att ta med hem till min arbetsplats.

Vad ser du mest fram emot?
– Just nu väntar jag mest på att programmet ska släppas, så att jag kan börja botanisera bland programpunkterna och se vad jag vill sikta in mig på!

Är det viktigt att gå på WLIC?
– Ja, det tycker jag. Det är viktigt att få uppleva hur stor och varierad biblioteksvärlden är. Det närmsta WLIC jag har kommit tidigare var en konferens med internationella DAISY-konsortiet för många år sedan, och det finns samtal därifrån som jag fortfarande tänker tillbaka på då och då. Det ger andra perspektiv att prata med personer som arbetar under andra villkor och förutsättningar än man själv. Man blir lätt lite hemmablind annars.

Foto: Isac Lundmark.