Länge hade Karlshamns stadsbibliotek, medlem i Svensk biblioteksförening, inte någon ordentlig barnavdelning. Men i och med att biblioteket har flyttats till en galleria och genomgår en stor renovering planeras nu en stor barnavdelning. Vi har pratat med Susanne Johnsson, bibliotekschef, Karlshamns stadsbibliotek.

Hur känns det att få en ny barnavdelning?
– Det känns helt fantastiskt att få en ny barnavdelning som är anpassad efter barnens behov och önskemål. En avdelning som ger oss plats till att bedriva bra verksamhet för barnen. Vi ser fram emot att familjerna ska få en inspirerande plats att komma till. Vi tror att en ny barnavdelning som är inspirerande bidrar till fler besökare och i förlängningen ger ökad läslust. Karlshamnsborna kommer att få ett barnbibliotek att vara stolta över!

Hur kommer barnavdelningen att se ut?
– Barnavdelningen kommer att ha temat ”Från hav till skog”. Temat kommer ifrån Selma Lagerlöfs ”Nils Holgersson”, där Blekinge beskrivs som både hav och skog. Den nya avdelningen har stora fönster där man mot söder ser havet. Småbarnsavdelningen Bokviken kommer att vara havet med en ö, en fyr samt en bro. De större barnen kan hänga i bokskogen där det även finns ett sittberg. I det material vi fått in från barnen har de uttryckt att de vill ha, natur, djur, fiskar, pirater, med mera, och vi har försökt ta tillvara på deras önskemål, säger Johnsson.

Karlshamns Stadsbiblioteket har sedan länge haft en stor båt som står utanför barnavdelningen. Den har nu flyttats med från gamla biblioteket eftersom den är viktig för barnen och för barnens föräldrar som kommer ihåg den från när de var små och besökte biblioteket.

Er yta har halverats sedan ni flyttade. Vad innebär den förändringen för er?
– Först och främst har vi blivit tvungna att minska beståndet, vi är trångbodda och måste gallra mer än vi skulle önska. Vi har sedan vi flyttade in i gallerian saknat plats för författarbesök, sagostunder, utställningsyta. Barnavdelningen som vi har idag är alldeles för liten, det finns ingen optimal yta för till exempel klassbesök som vi har flera i veckan. Vi har ingen plats för mys och häng, med mera. När vi har lovverksamhet får vi använda yta utanför biblioteket i gallerian, vilket gör det svårt och inte särskilt tillgängligt, berättar Johnsson.

När barnavdelningen är klar kommer Karlshamns stadsbibliotek att bygga om för att även få en flexisal där vi kan arrangemang för både barn och vuxna.

Projektgruppen för barnavdelningen samarbetar med en förskolegrupp, en skolas bokråd och ett fritids från Karlshamns innerstad. Vilket är syftet med samarbetet?
– Avdelningen är till för barn mellan 0–12 år. Det är viktigt för oss att få med barnens behov och önskningar när vi planerar den nya barnavdelningen. Vi samarbetar med en förskolas 5-åringar för att få veta vad de vill kunna göra och hur det ska kännas när de kommer till biblioteket. Samarbetet startade upp i våras och beräknas pågå till sommaren 2023. Barnen är entusiastiska inför uppdraget och har redan kommit med roliga idéer som vi kan ta till vara på, svarar Johnsson.

Biblioteket samarbetar även med barn mellan 6–12 år från två olika skolor i Karlshamns innerstad. Med den ena skolan, Bodestorpsskolan, använder de en metod som kallas för ”Perspektivbyrån”. Det innebär att barnen har varit på biblioteket och utvärderat ”gamla barnavdelningen” och deras reflektioner har legat till grund för vår planering av den nya barnavdelningen.

– Den andra skolan, Sternöskolan, kommer biblioteket att samarbeta med efter årsskiftet. Metoden kommer att vara anpassad för det mindre biblioteket, och tanken är att den kommer vara enkel att använda för olika typer av frågor man vill ställa till barnen, säger Johnsson.

Barnavdelningen på Karlshamns stadsbibliotek beräknas vara färdigrenoverat under våren 2023. I slutet på 2024 ska hela biblioteket vara färdigrenoverat.

Foto: T.v. Susanne Johnsson, bibliotekschef, t.h. Desiree Håkansson. Fotograf: Rolf Andersson.