Karolina Jeppson, student i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att studera folkbiblioteksverksamhet i Zimbabwe.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Det känns fantastiskt. Jag har inga mer studiemedel och jobbar som timvikarie på bibliotek och lever på sparpengar, så jag är väldigt glad för den här möjligheten, säger Jeppson.

Vilket är syftet med resan?
– Jag går masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) på Lunds universitet med inriktning bibliotek. Jag har tidigare arbetat som folkhögskolelärare och drivit en särskild kurs om skönlitteratur i Afrika och har som kulturjournalist skrivit om litteratur och författarskap i olika länder i Afrika. Syftet med resan är att fördjupa mig i bibliotekens roll för skönlitteraturen och för samhällsinformation i stort. Jag gör detta som en del av utbildningen, eftersom jag tycker att det saknas perspektiv på biblioteksverksamhet som inte är i en europeisk eller amerikansk kontext, och vill skriva masteruppsatsen om bibliotekens roll i samhället och dess betydelse för människor i Zimbabwe, svarar Jeppson.

Vad hoppas du på att få ut av resan?
– Jag hoppas få insikt i vad bibliotek spelar för roll i ett samhälle där yttrandefriheten är begränsad och där levnadsvillkoren är utmanande. Det är dessutom val i Zimbabwe i augusti så jag tycker det är intressant att veta mer om bibliotek både som ett forum för samhällsinformation och för att öppna dörrar till skönlitteraturen, vad det finns för utbud i olika typer av bibliotek och om läsande generellt, säger Jeppson.

Varför vill du åka till just Zimbabwe för att studera folkbiblioteksverksamhet?
– Jag har varit i Zimbabwe ett par tillfällen tidigare med familj och volontärarbetat, och även rest som ledare för en studieresa med fokus på litteratur för deltagare på folkhögskola. Jag har under vistelserna skrivit om skönlitteratur, bland annat i tidskriften Karavan, och träffat författare och förläggare. Jag har ett pågående samarbete med författare, bland annat från Zimbabwe och en zimbabwisk författare deltog i ett projekt i Skåne med folkhögskolan för att nyansera de uppfattningar många har om kontinenten Afrika till följd av bland annat bristande rapportering. Eftersom jag känner till en del om litteraturscenen, vill jag även närma mig biblioteksverksamheten och fördjupa mig mer i hur bibliotek används och vilken roll de spelar idag. Det blir till att krafsa på ytan i ett väldigt komplext samhälle med en omvälvande politisk historia och pågående förändringar, men genom att vistas i landet i fem veckor kommer jag förhoppningsvis betydligt närmare frågan, berättar Jeppson.