Catharina Isberg är bibliotekschef i Lund och medlem i Europe Regional Division. Under Biblioteksdagarna kommer hon att prata om det nya samarbetet mellan europeiska bibliotek inom IFLA.

– Det är väldigt roligt, utmanande och självklart hedrande att få vara med under Biblioteksdagarna, säger Isberg.

Som medlem i Europe Regional Division, kan du berätta lite kort om samarbetet?
– Den regionala strukturen infördes i IFLA:s nya organisation som sjösattes i augusti 2021. IFLA har sex olika regioner och dessa följer till stor del FN:s indelning. Asia-Oceania, Europe, Latin America and the Caribbean, Middle East and North Africa (MENA), North America, Sub-Saharan Africa. I varje region finns en division med 15–20 medlemmar. I de flesta divisioner gäller att det max får sitta en representant från varje land i divisionen.

De regionala divisionerna ska jobba med opinionsbildning och synliggörande av biblioteksfrågor inom respektive region.

IFLA:s regionala arbete kompletterar den professionella strukturen som sedan länge verkat inom många olika sakområden. Det regionala arbetet involverar betydligt färre IFLA–volontärer än den professionella strukturen som involverar de flesta av IFLA:s drygt 1000 volontärer.

Varför behövs det här samarbetet?
– IFLA verkar på den globala biblioteks- och informationsarenan. Arbetet har länge varit starkt i olika sakområden, och också haft visst arbete i en del regioner. För att kunna stärka B&I-områdets synlighet, möta politiker och beslutsfattare och för att kunna möta behov på regional nivå bestämde IFLA sig för att stärka upp den regionala delen av arbetet.

Det finns ju redan ett europeiskt samarbete, hur kommer ni hjälpa bibliotek i Europa?
– Det finns flera olika europeiska samarbeten. Jag ser det som att vi kompletterar och stärker varandra och att vi tillsammans kan verka för ett stärkt B&I–arbete.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– För att vi alla är del av något större. Med tanke på hur vår omvärld ser ut så är det viktigare än någonsin att jobba tillsammans och att vi ser att vi verkar på både lokal, nationell och internationellt plan.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– En medvetenhet om möjligheterna med internationellt arbete, ett hopp om framtiden och en känsla av att vi tillsammans kan göra skillnad!

Anmäl dig till Biblioteksdagarna