Styrelsen beslutade, i enlighet med förslag från arbetsgruppen för Svensk biblioteksförenings nomineringar till litteraturpriset Astrid Lindgren Memorial Award, att nominera följande kandidater: Kate DiCamillo, Frida Nilsson och Pija Lindenbaum. Vi har pratat med Tobias Gard som sitter i arbetsgruppen.

Gard arbetar som barnbibliotekarie på Trollhättans stadsbibliotek, med fokus på barn mellan 0-12 år. Tidigare har han under många år arbetat som skolbibliotekarie i grundskolan. Förutom sitt arbete som bibliotekarie skriver han böcker för barn och föreläser om hur man kan väcka läslust genom att kombinera traditionell läsning och digital teknik.

– Det känns jättebra. Vi är väldigt nöjda med våra kandidater, säger Gard.

Var det svårt att komma fram till dem?
– Ja, det var verkligen inte lätt. Det finns ju så många värdiga mottagare av Alma-priset. Vi i jurygruppen hade en väldigt lång lista med kandidater från början. Sedan blev det en mödosam process att korta ner denna lista. Som tur var tyckte vi ganska lika så det behövde inte bli jättelånga förhandlingar.

Två av era kandidater är svenskar och en är amerikan, hur kom ni fram till det urvalet?
– Eftersom vi i jurygruppen alla bor och arbetar i Sverige har vi självklart bäst koll på svenska författare och illustratörer. Dock har vi alla även väldigt god kännedom om litteratur från andra delar av världen, och under juryarbetet lade vi extra mycket tid på att leta efter kandidater utanför Sveriges gränser. Ändå blev det två svenska kandidater som vi nominerade. Men inte för att de var svenska utan för att de gör så fantastiska böcker. Likadant är det med vår amerikanska kandidat Kate DiCamillo. Vi tycker alla i juryn att hon gör suveräna böcker i Astrid Lindgrens anda, och då spelar det inte så stor roll vilken nationalitet hon har.

Vad ser ni i Kate DiCamillos författarskap som knyter an till Astrid Lindgrens anda?
– I både Kate DiCamillos och Astrid Lindgrens böcker möter vi barn som inte alltid har det så lätt, men som genom mod och påhittighet hittar en väg ut från det som är jobbigt och svårt. Dessutom lyfter båda författarna fram personer som på olika sätt hamnat lite snett i livet och låter dem stå i centrum.

Vad ser ni i Pija Lindenbaum samt Frida Nilssons författarskap som knyter an till Astrid Lindgrens anda?
– Pija Lindenbaum trycker i sina böcker på barnens rätt att få vara sig själva och utforskar de rådande normerna. Hon tar upp ämnen som klass och makt, precis som Astrid Lindgren. Frida Nilsson har en nästan lika bred repertoar som Astrid Lindgren. Hon skriver både episka äventyr och vardagsrealistiska berättelser. Precis som Astrid berör hon i sina böcker väldigt allvarliga ämnen, men tar sig an dem med hjälp av humor och värme.

Foto: Tyra Gard.