Med anledning av debatten om bibliotek på entreprenad svarar föreningens ordförande Johanna Hansson:

Biblioteksföreningen arbetar för starka bibliotek. Våra stadgar pekar ut några områden som särskilt viktiga. Det gäller till exempel att värna bibliotekslagens tillämpning, att främja samverkan mellan bibliotek och att tydliggöra bibliotekens demokratiska uppdrag.

Just nu pågår en diskussion om bibliotek på entreprenad. Det finns många frågor att belysa och att kritiskt granska. Särskilt viktiga är frågor som rör vilken påverkan entreprenader av olika slag har på samverkan och samarbete mellan bibliotek. I diskussionen har biblioteksföreningens inlägg (DN 2018-11-14) tolkats som att vi förordar bibliotek på entreprenad. Det stämmer inte.

Biblioteksföreningen har till exempel vid flera tillfällen (Studio Ett 2017-06-22 och Kulturnytt 2018-05-24) lyft riskerna med att Axiell, som från och med årsskiftet kommer att driva tre bibliotek i Nacka, får en mer eller mindre monopolliknande ställning på folkbiblioteksområdet.

Idag ser vi inte att antalet bibliotek på entreprenad ökar. Biblioteksföreningen fortsätter att noga följa frågan och att peka på de risker som kan finnas med bibliotek på entreprenad.

Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin