Under Almedalsveckan på Gotland kommer Svensk biblioteksförening att medverka i fyra olika seminarier. Ett av dem är”Digital källkritik i skolan – utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?”. Där kommer Hanna Carlsson, som är kontaktperson för Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för skolbibliotek, att sitta med i panelen.

Seminariet anordnas av Skolinspektionen och kommer handla om källkritik i skolan – vikten av uppdraget, hur man arbetar med det idag och vilka utvecklingsområden som finns.

– Min förhoppning är att seminariet ska ge ökad inblick i hur man jobbar idag och vad man behöver jobba mer med, kanske främst med fokus på goda exempel – jag tror att det kan ge mer än att peka finger på de exempel där det inte funkar. Vilka strategier finns som ökar förutsättningarna för att eleverna ska utveckla goda källkritiska förmågor? Kan vi belysa den frågan kan vi också staka ut en väg framåt, säger Hanna Carlsson.

Hon tycker att seminariet kan vara viktigt för skolledare och skolpolitiker för att få en bild av vad som behöver göras och vilka insatser som krävs för att nå en tillfredsställande nivå när det gäller källkritik i skolan. Hanna Carlsson menar att det även kan vara viktigt att reda ut de olika ansvarsrollerna.

– Det finns många, både i skolans värld men även i biblioteksvärlden, som inte förstår skolbibliotekariens roll i skolan. Den här förvirringen stjäl inte bara energi utan förstör även för samarbeten, kompetensutveckling med mera. På så vis tror jag även att lärar- och bibliotekarieutbildare skulle vara behjälpta av det här seminariet, säger hon.

Seminariet kommer att hållas 2 juli klockan 15.45 – 16.30 på Hamnplan, H231. Maud Larsen från Skolinspektionen är moderator och i panelen tillsammans med Hanna Carlsson sitter även Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen och Lena Micko, 2:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Här kan du läsa mer om seminariet, öppnas i nytt fönster!

Foto: Sandra Fungmark och Markus Hansson