Linda Stjernholm, doktorand vid Lunds universitet, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att undersöka hur bibliotek av olika slag arbetar med kris och funktionsnedsättningar i Japan.

Linda Stjernholm, som även är tidigare bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek, är med i ett projekt om inkluderande krisberedskap, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I sitt arbete fokuserar hon på metoder för hur vi kan inkludera personer med funktionsnedsättningar i svensk krisberedskap och planering på ett sätt där de kan vara aktiva resurser. Projektet heter ”Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet” och är ett samarbete mellan Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.

– Det är otroligt kul att få möjlighet att möta människor med andra perspektiv och erfarenheter. Det känns spännande på ett individuellt plan som doktorand att kunna få fördjupa sig i hur ett land med stor erfarenhet av katastrofer hanterar krisinformation och funktionshinder i en bibliotekskontext. I ett bredare sammanhang blir jag väldigt glad att ämnet inkluderande krisberedskap synliggörs och lyfts på det här sättet, säger Stjernholm.

Genom resan till Japan hoppas Stjernholm på att möta bibliotekarier med erfarenhet av kris och besöka bibliotek som har drabbats av olika samhällsstörningar.

– Jag tror att det finns mycket att lära i mötet med människor när de är i sin egen kontext och kan berätta hur de ser på inkludering och kris just i deras sammanhang, säger hon.

En förhoppning är att få med sig berättelser och goda exempel hem som går att dela med sig till både biblioteksvärlden och krisberedskapssammanhang, berättar hon.

– Med tanke på en framtid där klimatförändringar kommer att ge fler och värre stormar, översvämningar och bränder så behöver vi förbereda oss på nya utmaningar här i Sverige. Inte minst när det gäller hur personer med funktionsnedsättningar kan vara en aktiv del i detta arbete, så att ingen människa blir kvarlämnad i en kris, säger Stjernholm.

Vad ser du mest fram emot med resan?
– Det ska bli spännande att möta en rad olika människor och få gå runt i deras verklighet en stund. Studiebesök och lärresor ger nästan alltid något nytt och oväntat som visar sig vara jätteviktigt, något som bara går att upptäcka på plats. Det ser jag fram emot mest av allt. Jag är också nyfiken på specialbibliotek som riktar in sig på olika målgrupper med funktionsnedsättningar och hoppas kunna besöka olika platser inom landet som arbetar med detta.